Bijlage 15: De Becker P., Van Braeckel A., 2020, Ecohydrologische gebiedsbeschrijving Bos t’Ename versie februari 2020, Rapport INBO