Errata

Onderstaande lijst wordt aangevuld. Lezers die taal- of typfouten opmerken kunnen die melden aan [email protected].

p. 23 rechterkolom tweede alinea achtste lijn, “Bij drie mensen…” vervangen door “Bij vier mensen…”

p. 24 linkerkolom derde alinea zevende lijn, “…in negentien bijlagen…” vervangen door “…in achttien bijlagen…”

p. 30 rechterkolom laatste alinea zevende laatste lijn, “(zie 11.1)” moet “(zie 12.1)” zijn

p. 31 linkerkolom laatste alinea achtste laatste lijn, “Ze bevinde zich nu…” moet “Ze bevinden zich nu…” zijn

p. 31 rechterkolom laatste alinea tweede lijn, “zie verder 12.5)” vervangen door “(zie verder 12.5)”.

p. 46 linkerkolom achtste lijn, “(zie 12.6)” vervangen door “(zie 13.6)”

p. 54 linkerkolom laatste alinea eerste lijn, “29 5500 BC…” vervangen door “Rond 5500 BC…” 

p. 58 linkerkolom eerste lijn, “…waarheidsgetrouwe3reconstructie…” vervangen door “…waarheidsgetrouwe reconstructie…” zijn.

p. 67 linkerkolom eerste lijn, “43Ploeg en kar houden…” vervangen door “Ploeg en kar houden…”

p. 68 rechterkolom zevende lijn, “(zie 12.6)” vervangen door “(zie 13.6)”

p. 125 linkerkolom eerste alinea tweede lijn, “(zie Fig. 60)”vervangen door “(zie Fig. 83)”.

p. 127 rechterkolom eerste alinea voorlaatste lijn, “(zie ook 5.1 met de…” vervangen door “(zie bijlage 5 en 5.1 met de…)”

p. 208 rechterkolom tweede alinea, “…Paniseliaan- of diestiaan-veldsteen…” vervangen door “…Paniseliaan- of Diestiaanveldsteen…”  

p. 215 linkerkolom voorlaatste lijn, “7In de troebele periode…” vervangen door “In de troebele periode…”

p. 224 rechterkolom tweede alinea negende lijn, “De aanleg van ervan is nodig…” vervangen door “De aanleg ervan is nodig…”

p. 327 linkerkolom eerste alinea negende lijn, “(zie 11.2)” vervangen door “(zie 12.2)”

p. 356 rechterkolom laatste alinea voorlaatste lijn, “… de jaren 1950.” vervangen door “…de jaren 1850.”

p. 405 rechterkolom tweede alinea vijfde lijn, “…betekent ‘ontstronkent,…” vervangen door “…betekent ‘ontstronken’, …”

p. 418 rechterkolom voorlaatste alinea 17e lijn, “…een paar decennia treffend…” vervangen door “…een paar decennia later treffend….”

p. 428 rechterkolom derde alinea eerste lijn, “Als Frenand Coppée in 1925, sterft…” vervangen door “Als Fernand Coppée in 1925 sterft, …”

p. 503 rechterkolom eerste lijn, “…zijn3afgewerkt…” vervangen door “…zijn afgewerkt…”

p. 573, in het onderschrift “(A en B)” schrappen

p. 585 rechterkolom eerste lijn, “100” moet vervangen worden door “101” en derde lijn, “579” moet vervangen worden door “580”. In de tabel, onder “esthetisch” moet “19” vervangen worden door “20” en onder “totaal” moet “100” vervangen worden door “101”

p. 596 derde alinea tweede lijn, “…in rood aangegeven.” vervangen door “…in groen aangegeven.”

p. 597, kolommen kloppen niet

p. 602 rechterkolom tweede alinea vijfde lijn, “(Bijlage 15)” moet weg

p. 606 linkerkolom vierde laatste lijn, “…Volkegem-West, …” moet “…Volkegembos-West, …” zijn

p. 609 linkerkolom laatste alinea tweede lijn, “…later nog kan kiemen…” moet “…later nog kiemen…” zijn.

p. 619 onderschrift laatste lijn en p. 620 rechterkolom derde alinea vierde lijn, “(Bijlage 16)” moet “(Bijlage 15)” zijn 

p. 636 rechterkolom laatste alinea vierde lijn, “(zie verder bijlage 17)” moet “(zie verder bijlage 16)” zijn

p. 647 linkerkolom voorlaatste alinea laatste lijn, “…naar Bijlage 18.” moet “… naar Bijlage 17.” zijn

p. 651 rechterkolom eerste alinea vierde lijn, “…Zoete kers en es.” moet “Zoete Kers en Es.” zijn

p. 653 rechterkolom tweede alinea vijfde lijn “…valt nog wel mee?... vervangen door “…valt nog wel mee (?)…”

p. 655 rechterkolom laatste alinea zesde lijn, “(Bijlage 19) moet “(Bijlage 18)” zijn.

p. 659 tweede alinea eerste lijn, “627 hebben we…” vervangen door “Vervolgens hebben we…”

p. 664 linkerkolom eerste alinea eerste lijn, “De 210 beheergildes…” vervangen door “De 221 beheergildes…”

p. 681 linkerkolom eerste alinea vijfde lijn, “…is er een uitgebreid rapport in voorbereiding (bijlage 14)402 “ vervangen door “… zie het uitgebreid rapport in bijlage 14.”

p. 683 rechterkolom tweede alinea derde lijn, “… essen-elzenbos…” moet “…Essen-elzenbos…” zijn

p. 717 linkerkolom tweede alinea elfde lijn, “Hoofstuk 11…” moet “Hoofdstuk 12…” zijn

p. 717 rechterkolom tweede alinea zesde lijn, “…Hoofdstuk 12…” moet “…Hoofdstuk 13…” zijn

p. 721 rechterkolom eerste alinea, toevoegen Anja Leyman, Stefaan Goessens, Luc De Keersmaeker