Addenda aan de index

p. 815 aalsteker 370
p. 815, aan “Aelmoessenijebos (Gontrode) 598” toevoegen “553”
p. 818 bevolkingsplafond 329, 347, 375
p. 818 Blauwe Donau 388
p. 818 blauwe kouskies 529
p. 819 boek(er), bouck (boom) 299, 338
p. 819 bolbaan 56, 448, 449
p. 819 Bordelese pap 392
p. 821 buuk (boom) 338
p. 820 bosmeesterschap 305, 306, 348, 377
p. 820 bosweide 130, 195, 198, 260
p. 821 bun 265, 371
p. 822 calvaire, calvarie 346, 464 
p. 822 cautsie, cautsye, cautscheyede 227 
p. 822 celtic field 74
p. 822 collaboratie 428, 455, 457
p. 822 colluvium 63, 67, 230, 535, 625
p. 822 Commissariaat-Generaal voor ’s Lands Wederopbouw 484
p. 822 Communistisch Manifest 390
p. 822 Contrareformatie 347
p. 823 craweyen 344
p. 823 Cruysse, Molen ter, 114, 233, 333, 358, 472, 473
p. 823 De Boever 484
p. 823 deel (hout) 439
p. 823 domeinbos (oud regime) 205, 206
p. 823 domeinbos (nieuw regime) 257, 257, 259, 289, 306, 309, 382, 383, 398,
​               403, 405, 406 
p. 824 Doornikse kalksteen 92, 158, 208, 256, 263, 320, 477
p. 824 Driehoek 16, 16, 17, 17, 28, 28, 30, 34, 35, 38-40, 43, 44, 53-57, 60, 63,
​               67, 69, 71-79, 82, 85-90, 92, 93, 94, 95-97, 101, 103, 105, 106, 107, 108,
​               109, 114, 116, 122, 125, 137-139, 141-43, 145, 146-149, 153, 154,
​               157-160, 165, 175, 178, 181, 186, 187, 200, 202, 208, 211, 215-217,
​               221, 223, 235, 241, 244, 247, 248, 263, 264, 264, 268, 270, 273, 299,
​               309, 316, 318, 364, 371, 376, 385, 390, 418, 419, 462, 466, 469, 470,
​               474, 476, 479, 480, 481, 483-485, 501, 508, 509, 510, 683, 701
p. 824 drinkwater(voorziening) 50, 66, 151, 152, 343-345, 393, 394, 449, 454,
​               455, 495, 500, 620
p. 825 ‘Duitse schapers’ 454
p. 825 duivelspluimen 457
p. 825 ecosysteem 11, 189, 254, 531, 532, 626
p. 825 eierkies 529
p. 825 eikenschors 132, 209, 227, 297 
p. 825 eksessen (ziekte) 466
p. 826 Enaamse Codex 171, 356
p. 826 erfgoedwaarde 499, 528, 533, 564, 569, 585, 585, 685, 701, 717
p. 826, “erter, ertelaar 277, 338, 404” vervangen door “(h)erter, (h)eerter,
​               (h)ertelaar 277, 338, 404”
p. 826 ertveld 308
p. 826, “esdoorn (Acer) 617” vervangen door “esdoorn (Acer) 276, 299, 559,
​               617, 627”
p. 826 etnomycologie 355
p. 826 Europese etnologie 465 
p. 827, aan “Ferraris, Joseph graaf de 228, 263 , 273-275, 309, 345” toevoegen
​               “kaart van” en “111, 127, 242, 259, 270, 272, 327, 329, 335, 346, 377,
​               420, 479, 480”
p. 827 foreest 170, 210, 242-244, 327, 367, 371
p. 828 geefdag 387
p. 828 Geerbrouck, Hof te (Heurne) 623
p. 828 Goudbrakel 532
p. 829 Grendelwet 483
p. 829 groene braak 59
p. 829 haenebeuk 338
p. 829 (h)aesewind, (h)aesewint 357, 359
p. 830 hau(w)mes, houwmes 207, 308, 330, 339, 476
p. 830 hertegespan (ziekte) 466
p. 831 hondsdolheid 247, 468
p. 831 Hongermars 390
p. 831 hout (bos) 160, 178
p. 831 Huis Beaucarne 256, 281, 285, 387, 387, 388, 432, 448, 451, 471, 473,
​               482, 483
p. 832 hypertrichose (weerwolfsyndroom) 468
p. 832 jachthond 240, 241, 245, 357, 359, 360, 362, 363, 460
p. 832 “Jülich (Gullik) 93” aanvullen met “348”
p. 832 jus primi occupantis 359
p. 833, “kant (landschap) 340,” vervangen door “kant(hout) 271, 340, 454”
p. 833 kantschool 389, 393, 393
p. 833 kappeling 287, 405
p. 833 kassei(weg) 85, 227, 331-333, 411, 450, 569 
p. 833 katholiek 132, 189, 200, 216, 351, 369, 387, 388, 455, 459, 464, 473
p. 833 katholieke kerk 76, 77, 109, 111, 215, 238, 253, 309, 330, 351, 360, 464
p. 834 klinische lykantropie 468
p. 834 koeke (ziekte) 466
p. 834 koewachter(tje) 214, 247, 325, 411, 417, 446, 472, 472
p. 834 Koninklijk Woud van Eenaeme 257
p. 834 kortwoonst 323
p. 835 landbouwschool 55, 454, 500, 501
p. 835 landloperskolonie 393
p. 835 aan “landnam 67” toevoegen “225”
p. 835 landschap (beleid) 527
p. 835 Landschapsatlas 528, 711
p. 835 lapnaam 323, 469
p. 835 “leggewerker 216” vervangen door “leggewerck(er) 201, 216, 224”
p. 835 legher (zoogdier) 359 
p. 836, “liberalisme 352” vervangen door “liberaal, liberalisme 352, 388, 392,
​​               459, 473”
p. 837 manekies en meiskies 529
p. 837, “muizeput 175, 455, 542, 544, 544” verplaatsen naar p. 838
p. 837 machine à molette 837

p. 837 Mater 15, 16, 16, 17, 43, 75, 76, 76, 77, 86, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 96, 97,
​               105, 106, 107, 108, 111, 114, 115, 129, 138, 139, 141, 142, 143, 145,
​               146, 148, 152, 154, 163, 164, 165, 170, 172, 173, 174, 175, 183, 187,
​               190, 193, 194, 195, 199, 200, 200, 206, 211, 214, 216, 217, 218, 223,
​               224, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 241, 255, 258, 262, 273, 285, 291,
​               303, 316-322, 322, 325, 326, 328, 329, 330-333, 335, 339, 341, 342,
​               345, 345, 346, 350-352, 358, 362, 363, 384-387, 393, 394, 395, 400,
​               407, 412, 413, 416, 442, 444, 450, 451, 452, 455, 456, 456, 461, 465,
​               466, 469, 472-474, 473, 479, 482, 484, 491, 493, 509, 510, 528, 701  
p. 837 medicinaal 82, 104, 154, 239, 353-355, 368  
p. 838 Militärverwaltung
p. 838 moeskopperij 471 
p. 838 molen(bouw) 132, 139, 142, 150, 152, 155, 156, 157, 160, 172, 183, 209,
​               210, 211, 218, 222, 223, 225, 227, 227, 259, 285, 286, 296, 300, 301,
​               302, 333, 335, 342, 349, 400, 402, 404, 409, 414, 452, 470, 472, 473,
​               474, 501, 546, 555, 560, 563, 641
p. 838 mollenbestrijding 268
p. 838 Monumenten en Landschappen 22, 483, 485, 491, 496, 498-500 
p. 839 noakte wijvekies 529
p. 839 Nieuwenbosch 259, 404
p. 840 obus 443, 552, 560, 563, 564
p. 840 onzelievevrouwkies 529
p. 840 oorspronkelijke welvaartsamenleving 43
p. 840 opsleunen 340
p. 840 orangist(isch) 352, 388
p. 840 oude man (ziekte) 466
p. 841 parallellisme van de aardplooien 348
p. 841 pest 97, 190, 198, 263
p. 842 pijpeling 367
p. 842 pijperosie 540
p. 842 placcaet 244, 352, 359, 362, 370
p. 842 poot(staeck) 276, 340, 439 
p. 842 poten (planten) 229, 327 
p. 843 reuzekevie 476
p. 843 revier 360, 461
p. 843 Reynaert, Eugenie 469
p. 844 roodwild 241, 242, 371”
p. 845 Schatakkermolen 211, 218, 301, 313, 346, 472
p. 845 schuivende mozaïek 647
p. 845, aan “seeuwen, zeeuwen 304” toevoegen “221”
p. 845 sikkel(en) 60, 79, 130, 131, 221, 236, 238, 239, 308, 353, 444, 445, 457
p. 846 Sint-Antoniusvuur 391
p. 846 slash-and-burn 144
p. 846 smout (olie) 223
p. 846 Spaans hout, Spaans’haghe 338
p. 846 spek (hout) 345
p. 847 steenbeuk 837
p. 847 steenezel 381
p. 847 stins 608, 652, 701
p. 847 stoppel 59, 149, 320, 325, 327
p. 847 stoppen (haag dichten) 195, 214, 229, 338
p. 847 suffosie 540
p. 847, aan “tailde, taille, toolde 206” toevoegen “280, 344”
p. 848 Tiendelynck, Tiendeling 230, 344, 393, 414, 454, 455, 620
p. 848, “Tiras 362,” vervangen door “tiras 362, 362, 365”
p. 848 Tissenhovemolen 211, 474, 484
p. 848 tovenaar 465, 466, 466
p. 848 traditioneel-agrarisch(e samenleving) 56, 119-121, 464, 472, 643, 701 
p. 848 transhumance 61
p. 848 tronckboom 277, 334,  340
p. 848 tuitsiespap 385
p. 849 uitgebrikt 462, 479, 508
p. 849 unionisme 388
p. 849 Ustilago 391
p. 849, “Vaag 131, 411, 423, 424” vervangen door “vaag, vague (bn. en znw.)
​               130, 131, 154, 260, 268, 407, 411, 423, 424”
p. 849 valckeneere 240, 357
p. 848 Van Pevenaege 469
p. 850 veldoven 56, 419, 479
p. 850 aan “verdoornen 288” toevoegen “340”
p. 850 verkaveling (agrarisch) 144, 146, 153, 220, 397, 405, 413, 425, 509
p. 850 verkaveling (woningbouw) 449, 481, 494-496,  497, 508, 511
p. 850, aan “Villaret, Jean, kaart van 127, 259, 268, 273, 318” toevoegen “111,
​               262, 263, 264, 275”
p. 850 vijg (persoon) 325
p. 850 vin (sluisdeur) 227
p. 851 volkskunde 465, 540
p. 851 volksmaatschappij 390, 390
p. 852 watergrave 371
p. 852 watermolen 132, 139, 142, 142, 150, 152, 156, 157, 160, 172, 183, 209,
​               211, 222, 224, 225, 227, 227, 273, 285, 286, 300, 301, 335, 342, 414,
​               452, 555
p. 852 weidelijkheid 240
p. 852 Wellingtonbarrière 272
p. 853, “weyeneere 240” vervangen door “weyeneere, weyenaere 240, 241, 358,
​               362”
p. 853 whim-gin 349
p. 853 wijm 474, 476, 477 
p. 853 windmolen 114, 210, 211, 218, 227, 233, 259, 273, 301, 302, 313, 333,
​               346, 400, 404, 416, 470, 472, 473, 474, 483, 484, 501, 563, 641
p. 853 wis (hout) 340, 407, 447, 476, 477
p. 853 wissen (ww, hout) 334
p. 853 wulgheaerde 327
p. 854 zielemandeke (gillesmandeke) 476
p. 854 zwartwild 241, 242, 371
p. 855 zwerflandbouw 59, 73
p. 855 zwermgehucht 329
p. 855 zwervend erf 73