Bijlagen

Niet alle informatie, achtergronddocumenten en inhoudelijke insteken van derden konden integraal in de publicatie worden opgenomen. De essentie ervan vind je er terug maar de uitgebreide versie is hieronder opgenomen in de vorm van 18 bijlagen. De bijlage bevat dus telkens meer informatie dan de neerslag (samenvatting) ervan in één van beide delen (boeken).

Naar elke bijlage wordt in de publicatie verwezen. Let op: bijlage 15 waar in de tekst van Deel II naar verwijst bestaat niet. De verwijzingen naar de bijlagen 16, 17, 18 en 19 moeten in de tekst dus telkens met één cijfer verminderd worden (zie ook hierboven onder Errata). De nummering op de pp. 856 en 857 is wel correct. Dus:

  • Bijlage 15 met verwijzing op p. 602  vervalt
  • Bijlage 16 met verwijzing op p. 619  wordt bijlage 15
  • Bijlage 17 met verwijzing op p. 636  wordt bijlage 16
  • Bijlage 18 met verwijzing op p. 647  wordt bijlage 17
  • Bijlage 19 met verwijzing op p. 655  wordt bijlage 18

Alle bijlagen zijn van de hand van de auteurs van de publicatie Tack G., Blondé P., Van den Bremt P., Hermy M., Vanmaele N., 2021, “12.000 jaar Bos t’Ename. Een hoopvol perspectief voor bos in de Lage Landen” tenzij anders vermeld.